Tepelná čerpadla

jsou moderním, úsporným a stále častěji používaným zdrojem tepla. Jejich masivní nárůst pramení zejména z již příznivých pořizovacích nákladů a u nejlepších typů z vynikající účinnosti a bezkonkurenčních provozních nákladů. Tepelné čerpadlo je zařízení, které umožňuje využití nízkopotenciálního tepla z vnějšího prostředí. To je odebíráno z okolního prostředí a přes chladící okruh ho předává otopné soustavě.

Jsme firma, která na trhu působí dvacet let a tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla, který v oboru vytápění nabízíme. Od nás dostanete o tepelných čerpadlech pravdivé informace - bez předsudků a bez naučených frází, které s oblibou používající prodejci čehosi s vrtulí. Mj. například i to, že tepelné čerpadlo se rozhodně nehodí na každou otopnou soustavu. 

Tepelných čerpadel je několik základních druhů, jmenujme ty hlavní:

  • vzduch/voda
  • země/voda
  • voda/voda

 

Popis jednotlivých systémů je natolik notoricky známý, že jej ani nebude dále uvádět. Dejte si však dobrý pozor, neboť návrh, montáž a zprovoznění tepelných čerpadel však vždy musí provádět kompetentní osoba. Tepelné čerpadlo je nízkoteplotní zdroj tepla s velmi specifickými vlastnostmi a vyžaduje si určitá specifika při návrhu. Přibližné stanovování výkonů tzv. "od oka", jak jej známe od mnoha topenářů z praxe, se vám může při provozu ošklivě nevyplatit, protože vaše provozní náklady budou vyšší, než jste očekávali. V horším případě, nebude dosaženo požadovaného komfortu. Rovněž kombinace s jinými zdroji tepla vyžaduje fundovanost a špičkový přehled v oblasti techniky prostředí.

 

 

Credits:

Kritek ®, s.r.o.

Powered by: EAGLE CMS, (X)HTML 1.1, CSS 2.1 & JavaScript